Waldemar Pawlak Biografia

Przedsiębiorca, rolnik oraz długoletni działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był prezesem PSL w latach 1991–1997 oraz 2005–2012. Od 1989 do 2015 roku pełnił funkcję posła na Sejm przez osiem kadencji. Od 1992 roku kieruje Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Sprawował funkcje premiera w 1992 oraz w latach 1993-1995. W 1994 roku podpisał wniosek Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Był wicepremierem i ministrem gospodarki w gabinetach Donalda Tuska od 2007 do 2012 roku.

Ukończył szkołę podstawową w Pacynie oraz Technikum Samochodowe w Płocku. W 1978 został laureatem V Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1984 roku zdobył dyplom magistra inżyniera. Brał udział w strajkach na uczelni w grudniu 1981. Od 1984 prowadzi 27-hektarowe gospodarstwo rolne w Kamionce. Podjął próbę napisania doktoratu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 2014-15, na temat sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w prognozowaniu trendów gospodarczych, jednak pracy nie dokończył.

Między 2001 a 2005 rokiem był prezesem zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej. Od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą – zajmuje się doradztwem i usługami rolniczymi. W latach 2016–2018 zasiadał w radzie nadzorczej Portu Lotniczego w Lublinie. W 2018 objął stanowisko prezesa Polskich Młynów, a od lipca 2023 jest przewodniczącym Rady Nadzorczej tej firmy.

1985

W 1985 roku rozpoczął swoją karierę polityczną, dołączając do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1989 został posłem. Po rozwiązaniu ZSL, przystąpił do PSL „Odrodzenie” a następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od tamtej pory, w każdych kolejnych wyborach (1991-2011) uzyskiwał reelekcję.

1991

Był prezesem PSL od 29 czerwca 1991 do 11 października 1997.
W 1992 został wybrany prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

1992

W 1992 prezydent Lech Wałęsa desygnował go na stanowisko premiera. Niestety, misja tworzenia koalicji chrześcijańsko-ludowo-liberalnej nie zakończyła się powodzeniem.
Ponownie został premierem w latach 1993 do 1995, prowadząc rząd koalicyjny PSL-SLD.

1995

W 1995 próbował swoich sił w wyborach prezydenckich, uzyskał 5. miejsce z poparciem 4,31% wyborców.

2004

W 2004 został przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL, a w 2005 roku ponownie został wybrany na prezesa PSL. W 2007, po wyborach parlamentarnych, objął stanowiska ministra gospodarki i wicepremiera, które sprawował do listopada 2012 roku. W tym okresie wprowadzonych zostało wiele regulacji korzystnych dla prowadzenie działalności gospodarczej. W 2008 roku doprowadził do pełnego członkowstwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogromne znaczenie miało w 2011 roku kierowanie polską prezydencją w Unii Europejskiej w Radzie do spraw energi, Radzie do spraw handlu oraz Radzie do spraw konkurencyjności.

2021

4 grudnia 2021 na kongresie PSL został wybrany na przewodniczącego Rady Naczelnej PSL

2023


Od 1992 do dzisiaj jest Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wspólnie napiszmy ciąg dalszy ...